Meesterlijk sterk in
oplossen,
én procederen.
+ 20 jaar ervaring, Neem contact met ons op ! Ook voor advies.
Mail contact@jurist.nl of bel 06-24202335
Oplossen van juridische issues of het geven van juridisch advies is onze core-business. Met een ijzersterk analytisch vermogen en ruime juridische ervaring stellen wij een verweer op en voeren de procedure.
Een dagvaarding, en nu ?
Heeft u een dagvaarding van een deurwaarder ontvangen ? In de dagvaarding leest u onder meer of u zich dient te laten vertegenwoordigen, bij welke rechter of instantie uw zaak zich dient te vervoegen, of u schriftelijk verweer dient (te laten) indienen, wat van u gevorderd wordt en door wie. Neem vrijblijvend contact op voor een eerste scan.
Kansen en risico's.
Om uw kansen en risico's in te schatten is het verstandig deskundig advies in te winnen. De feiten en omstandigheden zijn van belang bij de beoordeling van uw zaak, zo ook uw bewijsrisico van u en uw wederpartij. Uw juridische positie is grotendeels afhankelijk van het bewijsrisico en dat van de eisende partij. Gelijk hebben betekent niet altijd gelijk krijgen. Leg uw zaak aan ons voor voor een oordeel !
Procederen ?!
Indien u in een civiele procedure een dagvaarding heeft ontvangen dient er enig moment een conclusie te worden ingediend, afhankelijk van de procedure. Een sterk analytisch vermogen, decennia juridische ervaring dragen eraan bij dat wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Voordat wij uw belangen behartigen weet u bovendien duidelijk hoe wij, in financieel opzicht, met u omgaan.
Bent u eiser ?
Bij een procedure gaat het niet altijd om geld. Het is mogelijk om te vorderen dat een partij iets doet, of niet doet. Of dat er aan de rechter wordt verzocht om aan te geven op welke wijze er met een bepaalde situatie dient te worden omgegaan.

Geschillen spelen daarbij altijd een rol. Partijen zijn het niet eens, en daarvoor is noodzakelijk dat er een beslechting volgt, veelal door een rechter. Vanzelfsprekend is het ook buiten de rechter om mogelijk om tot een vergelijk te komen, zodat een procedure niet noodzakelijk is.

Voor het aanhangig maken van een geschil bij de Rechtbank wordt er griffierecht geheven, afhankelijk van de omvang en soort zaak welke speelt. Indien een eis door de rechter wordt toegekend kunt u als gevolg van de uitspraak het toegekende afdwingen bij de wederpartij.

"Los van de besparing van kosten, kan ik mij in de oplossing welke is voorgelegd volledig vinden. Het is een mooi en respectvol compromis voor beide partijen. Hierdoor besparen we geld, tijd en worden onze emoties niet verder op de proef gesteld."

Ondernemerszaken, Arbeidszaken, Consumentenzaken, Contracteren, Internetrecht, Privacy, Huurrecht, Faillissementsrecht, Erfrecht, Overheid, Ideeën en design, intellectuele eigendom en Vastgoed.

eerst bespreken
Uw eerste bespreking, waarin u uw zaak uitlegt en bespreekt, is voor onze rekening. Neem alle spullen mee.
platte organisatie
De omvang van onze overhead is beperkt. Dat komt niet uitsluitend tot uiting in onze tarieven maar eveneens in efficiëncy.
persoonlijk
Uw zaak krijgt persoonlijke aandacht. Wij houden er ook niet van om een nummer te zijn. Dat past niet bij ons én een juridisch geschil.
vriendelijk tarief
Een lage overhead en platte organisatie zorgen voor een zeer concurerend tarief met vergelijkbare kwaliteit.
oplossen
Oplossen van uw zaak staat voorop. Zelfs na jaren lang proceduren, én de zaak winnen, kunt u nog een verliezer zijn.
ervaring

Onze juristen beschikken over ruime juridische én levenservaring en volgen per jaar 8 studiedagen om kennis up-to date te houden.
ook advies

Indien u geen geschil heeft kunt u voor een juridisch advies uiteraard ook terecht.
transparant
Wij geven in een helder advies aan hoe wij over uw zaak denken, ook indien uw positie minder kansrijk is.
netwerk
Wij beschikken over een breed netwerk van (juridische) professionals mocht zeer specialistische kennis noodzaklijk zijn.